Wklejka

Wygląd wklejki Flash można konfigurować za pomocą zmiennych przekazywanych wewnątrz parametru "flashvars" tagu OBJECT i atrybutu "flashvars" tagu EMBED w kodzie osadzającym wklejkę.

Przykład

<object width="250" height="350">
<param name="movie" value="http://www.blip.pl/widget.swf" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<param name="flashvars" value="blip_user=warpech&color_scheme=jacket&corner_radius=0&">
<embed src="http://www.blip.pl/widget.swf" wmode="transparent" width="250" height="350" flashvars="blip_user=warpech&color_scheme=jacket&corner_radius=0&" type="application/x-shockwave-flash" />
</object>

Lista dostępnych zmiennych flashvars:

color_scheme

Wybiera schemat kolorów wklejki (string)
Możliwe wartości: "jacket", "dark", "xamp", "orange", "blue", "bw", "k2"

blip_user

Nazwa bliploga, którego zawartość ma być wyświetlana (string)

corner_radius

Promień zaokrąglenia rogów w pikselach (liczba od 0 w górę, domyślnie: 12)

border_width

Definiuje, czy wklejka ma być otoczona ramką (przyjmuje wartości: 0 lub 1)

border_color

Kolor ramki (w formacie: #ff0000)

border_alpha

Przezroczystość ramki (liczba od 0 do 100, domyślnie: 100)

main_bg

Kolor tła statusów (w formacie: #ff0000)

main_text

Kolor tekstu statusów (w formacie: #ff0000)

main_link

Kolor linków w tekście statusów (w formacie: #ff0000)

main_line

Kolor linii między statusami (w formacie: #ff0000)

main_date

Kolor czasu pod statusem (w formacie: #ff0000)

main_alpha

Przezroczystość tła statusów (liczba od 0 do 100, domyślnie: 100)

title_bg

Kolor tła paska tytułowego i stopki (w formacie: #ff0000)
Można zdefiniować gradient, podając kilka kolorów oddzielonych przecinkiem, np. #ff0000,#552277

title_text

Kolor tekstu na pasku tytułowym i w stopce (w formacie: #ff0000)

title_alpha

Przezroczystość tła paska tytułowego i stopki (liczba od 0 do 100, domyślnie: 100)

scroll_bg

Kolor tła paska przewijania (w formacie: #ff0000)

scroll_slider

Kolor suwaka paska przewijania (w formacie: #ff0000)

scroll_alpha

Przezroczystość paska przewijania (liczba od 0 do 100, domyślnie: 100)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License