Slowniczek

bliplog — (niepoprawnie: bliblog) miniblog, na który składają się statusy użytkownika blipa.

misblip — omyłkowe wysłanie tekstu jako statusu, zamiast wysłania go jako wiadomość do konkretnej osoby.

wiadomość prywatnamityczna, nieistniejąca na blipie wiadomość, którą może odczytać tylko adresat. W rzeczywistości, wszystkie wiadomości są publiczne. Wiadomości prywatne na blipie rozpoczynamy od '>>'

blipperiada — uczestnictwo grupy blipowiczów we wspólnym wydarzeniu (online, na żywo lub poprzez inne media) oraz dzielenie się komentarzami na jego temat w czasie jego trwania na kokpicie jednego z użytkowników lub na kokpicie specjalnie utworzonego na tę okazję użytkownika (patrz użytkownik kierunek20 stworzony na potrzeby konferencji "Kierunek 2.0" w Rzeszowie)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License