Deem

Pjsz bespośredNJo!

Czy wjesh, żE weEadoMoścee, qtórE wysyłAsz, trafEeayš do wshYstkIch oożytKoffnikóf Blipa, któshy Cię obseRwooyon, a taksh na Bleeposferę?

Możesh wysyłać ffjadoMośśśśść bEzpośrednio dO Konkretnego użytkownika! Peeszesz:

>nick wjaDomość do użythkownjka

i to, coo napiszesz trafjaa bespośrednio do qonqretHnego adreSaTa. I nje zaśmjEca Bljposfery. Widzisz, jakiee tho prosTeeeee?

Jeślyyy pishesz przez WWW, To Blip SaM DokońCzy nJcka osoBy, do którey pjszesh. JeślyY ushyFfasz Gaddddu-Gadu, to Musjsz njcka wpeesaććććć w całości (i nie pomylić się). Ale szYbbko sjem przyzwycZAeesz. DlAaaczego używać fiadomoścI beSpośrednjcH?

  1. weeaadomości trafeeayom thAM, gdZIe chcesh
  2. blJpooosfera jEsth mniey zaśmeeeconNnna
  3. oSoby, ktoore ceeę obsErwujom njE będš DOooostawać informacjj, którYch nje chcom
  4. thwooj bLipLOg bendziE tshytelnY i po pewnyM czasje bendZiesz mógł do nieg wrócjć
Dziękuję! W eemjeniu swojm i pozostałyfff użytkownjków Blipa

PS. JeeeEślI Tffoje ffjadoMośCi mayom tRaFfffjać do wielu osoob (ale nie wszysthkjff, ktoore obserwuyesz), thaguj je. Jaq? Po pRostu wpjsH fff kashdym stAtoOsie #taG (np. ##qlasa5b). I wtedy osob niesaeenteresoooOowane bendš mogły EegnorowAć then thag.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License